Microsoft Imagine Academy – certyfikacja uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Cele:

  • Nauka sposobu zdobywania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych stosowanego w nowoczesnych firmach,

  • Zdobywanie umiejętności poszukiwanych na współczesnym rynku pracy,

  • Wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania,

  • Zwiększenie motywacji uczniów do realizowania zadań dydaktycznych,

  • Promocja szkoły.

Liczę, że certyfikaty wygenerowane przez Microsoft Imagine Academy będą dobrze postrzegane przez przyszłych pracodawców i pomogą im dalej się rozwijać.

ZST Radom, Karol, uczeń

Dzięki certyfikatom z Worda, Windowsa 10, SQL-a mogę poszerzać swoje umiejętności i wykorzystywać je na innych zajęciach.

ZST Radom, Dominika, uczennica

Do projektu przystąpili uczniowie wszystkich klas kierunku technik informatyk. Projekt okazał się wielkim sukcesem: łącznie uczniowie uzyskali ponad 500 certyfikatów, obejmujących następujące zagadnienia: system operacyjny Windows, system Windows Serwer, pakiet biurowy Office, podstawy sieci i baz danych.

Artur Rudnicki, wicedyrektor, koordynator projektu, Microsoft Innovative Educator Expert

Przygotowaliśmy dla uczniów specjalne ścieżki dydaktyczne, w ramach których realizowali oni szkolenia w trybie on-line. Po przeprowadzeniu szkolenia następowało zaliczenie. Uczniowie wykonywali testy i na podstawie ich wyników mogli wygenerować sobie certyfikaty.

Marek Skrok, nauczyciel informatyki, Microsoft Innovative Educator Expert