Nowy wymiar edukacji - Gmina Trzebnica

Cele:

  • Udoskonalenie procesu kształcenia i nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych,

  • Rozwój ciekawości świata i nowych technologii,

  • Nauka rozwiązań, które pomagają w rozwoju i realizacji pomysłów dzieci,

  • Przygotowanie uczniów do aktywnego poznawania zmieniającego się i coraz bardziej zaawansowanego technologicznie świata,

  • Pomoc w kreowaniu świata bez granic dla dzieci z małych i średnich miejscowości.

Artykuł dostępny tutaj

Biorąc pod uwagę błyskawiczny postęp informatyczny dokonujący się w kraju i na świecie, postanowiłem, że Gmina Trzebnica przystąpi do międzynarodowych programów Szkoła w Chmurze Microsoft oraz Acer Innovative Schools, który zapewni naszym dzieciom i młodzieży dostęp do nowoczesnych technologii ukierunkowanych na rozwój i edukację. Dzięki niemu lekcje staną się ciekawsze, a nauczyciele będą mogli lepiej monitorować postępy uczniów.

Marek Długozima, Burmistrz Gminy Trzebnica

Herb

Inwestując w nasze dzieci, inwestujemy w przyszłość naszej gminy.

Marek Długozima, Burmistrz Gminy Trzebnica

Zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązania, które proponuje dzisiaj system edukacyjny w połączeniu z rozwiązaniami informatycznymi, powoduje, że dzieci mogą przyswoić sobie tę wiedzę jeszcze lepiej.

Marek Długozima, Burmistrz Gminy Trzebnica