Realizacja misji i zadań edukacyjno-wychowawczych szkoły – STRUMIENIE Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie

Cele:

  • Efektywniejsza współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania u dzieci kreatywności i samodzielnego myślenia (tutoring),

  • Spełnienie wymogów RODO,

  • Możliwość realizacji misji szkoły, którą jest kształtowanie dziewcząt w taki sposób, aby w przyszłości odpowiedzialnie zmieniały świat,

  • Efektywniejsza wymiana informacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Nasze uczennice funkcjonują w świecie zmieniającym się bardzo dynamicznie, w którym udział nowych technologii jest coraz większy. W szkole funkcjonujemy w systemie tutoringu. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami i tutaj narzędzia Microsoft przychodzą nam z pomocą.

Agnieszka Dziekańska, dyrektor Szkoły STRUMIENIE

Szkoła Podstawowa i Liceum STRUMIENIE należą do sieci społecznych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. Główne idee, które stanowią podstawy funkcjonowania Stowarzyszenia to edukacja spersonalizowana, pierwszoplanowa rola rodziców w wychowaniu dzieci oraz silny udział nauczyciela w wychowywaniu uczniów.

Ewolucję Szkoły STRUMIENIE można śmiało określić jako wzorowy przykład cyfrowej transformacji. Aktualnie praca kadry dydaktycznej oraz uczennic opiera się na Office 365 oraz Windows 10. Szczególnie istotne jest wykorzystanie Microsoft SharePoint oraz Microsoft Teams. Szkoła STRUMIENIE wykorzystuje Microsoft Teams we współpracy z uczniami, m. in. jako platformę do dzielenia się materiałami. Ponadto służy jako kanał komunikacji między uczennicami. „Istotną zaletą Microsoft Teams jest oczywiście łatwy dostęp do materiałów. Uczennice, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole nadal mają dostęp do źródeł i notatek, dzięki czemu z łatwością mogą nadrobić zaległości" opowiada Magdalena Kryk, nauczycielka historii i WOS w Szkole STRUMIENIE. „Zauważyliśmy też, że nasze uczennice bardzo lubią wykorzystywać wbudowany czat. Na bieżąco dyskutują na temat zadań grupowych i dzielą się swoimi pomysłami. Ponadto, co bardzo nas cieszy, nie wstydzą się zadawać pytań nauczycielom. My z kolei możemy natychmiast odpowiedzieć na nurtujące kwestie jeszcze przed lekcją" mówi Monika Szałek.

Skype to kolejne z narzędzi Microsoft, które wspomaga działalność szkoły. Pierwszym obszarem wykorzystania Skype’a jest nawiązywanie kontaktu między nauczycielami. Skype jest również wykorzystywany na zajęciach indywidualnych. Jeśli uczennica nie może przyjechać do szkoły przez dłuższy czas, nauczyciele łączą się z nią przez Skype, by przeprowadzić lekcje uzupełniające. Wyjątkowo interesującym zastosowaniem Skype w działalności szkoły są tzw. wirtualne wycieczki klasowe, dostępne w ramach światowego programu dla szkół Skype in the Classroom. „Dzięki Skype możemy umawiać się z placówkami naukowymi na całym świecie i nasze uczennice mają okazję zobaczenia wyjątkowych wystaw czy prezentacji na żywo." tłumaczy Agnieszka Dziekańska.

Przedstawiciele Szkoły STRUMIENIE duży nacisk kładą na łamanie stereotypów. „Nadal spotykamy się ze staroświeckim podejściem, mówiącym, że dziewczynki w ogóle nie są zainteresowane naukami ścisłymi i technologią. Wyniki i zaangażowanie naszych uczennic jest całkowitym zaprzeczeniem powyższej tezy", mówi Agnieszka Zakrzewska. Szkoła stawia na wykorzystanie nowych technologii, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, by lekcje angażowały uczennice i rozbudzały w nich chęć zdobywania wiedzy. Dzięki temu już teraz szkoła należy do najbardziej innowacyjnych placówek dydaktycznych w Polsce, jednak bez wątpienia będzie umacniać swoją pozycję.

Nie wyobrażam sobie, żebyśmy spełnili wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych w oparciu o nasze własne zasoby. Chmura była dla nas odpowiedzią na tę potrzebę.

Wojciech Strojny, kierownik Działu IT Szkoły STRUMIENIE, Microsoft Innovative Educator Expert