Poprawa efektywności pracy szkoły – STRUMIENIE Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie

Cele:

  • Polepszenie efektywności pracy zespołowej,

  • Lepsza praca zespołu nauczycieli przedmiotowych,

  • Łatwiejsze i mniej pracochłonne prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli,

  • Poprawa efektywności pracy szkół Stowarzyszenia poprzez:


    • usprawnienie procesu planowania,

    • dzielenie się efektami swojej pracy przez pracowników administracji, dyrekcji i nauczycieli,

    • opracowywanie raportów, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i zatwierdzanie materiałów.

Dzięki narzędziom Microsoft pracujemy szybciej i skuteczniej zarówno w obszarze administracyjnym szkoły, jak i w obszarze edukacyjnym.

Agnieszka Dziekańska, dyrektor Szkoły STRUMIENIE

Szkoła Podstawowa i Liceum STRUMIENIE posiadają tytuł Microsoft Showcase School – są częścią światowego programu wyróżniającego najbardziej innowacyjne szkoły na świecie. Ponadto posiada tytuł Szkoły w Chmurze Microsoft, który przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Wpływ technologii informatycznych na rzeczywistość jest dostrzegalny w każdej dziedzinie życia, a wszyscy pracownicy Szkoły STRUMIENIE chętnie wykorzystują zaawansowane narzędzia by wspierać edukację uczennic. Dlatego prężnie wykorzystujemy technologie Microsoft w codziennej pracy.

Szkoły STRUMIENIE korzystają z rozwiązań Microsoft od kilkunastu lat. Kiedy Microsoft Polska zaoferował pakiet usług w ramach umowy subskrypcyjnej OVS-ES (ang. Open Value Subscription - Education Solutions), podjęto decyzję przeniesienia infrastruktury informatycznej do chmury Microsoft. „Ostatnie półtora roku to czas intensywnej transformacji cyfrowej. Było to skomplikowane wdrożenie jak na polskie standardy w świecie edukacji, muszę jednak przyznać, że przebiegło ono bez większych problemów i już teraz możemy mówić o dużym sukcesie" stwierdza Wojciech Strojny.

Aktualnie praca kadry dydaktycznej oraz uczennic opiera się na Office 365 oraz Windows 10. Szczególnie istotne jest wykorzystanie Microsoft SharePoint oraz Microsoft Teams. Microsoft Teams służy jako platforma współpracy między nauczycielami w Szkole STRUMIENIE. W ramach funkcjonalności Microsoft Teams, utworzone zostały różne zespoły dla poszczególnych grup nauczycieli i wychowawców. Platforma umożliwia wspólne planowanie i dzielenie się pracą między zespołami. „Szczególną siłę Microsoft Teams widzimy w przypadku przygotowywania zajęć interdyscyplinarnych, na które kładziemy szczególny nacisk w naszej szkole" mówi Wojciech Strojny.

Microsoft Teams wykorzystywane jest nie tylko przez nauczycieli, ale również przez pracowników szeroko pojętej administracji. „Należy pamiętać, że funkcjonowanie Szkoły STRUMIENIE opiera się również na doskonale zgranej współpracy zespołów księgowości, IT i innych pracowników działów administracyjnych" mówi Agnieszka Dziekańska. Aby wspierać komunikację między i wewnątrz omawianych działów Szkoły STRUMIENIE, w Microsoft Teams założono osobne grupy dedykowane pracownikom administracji.

Ważnym projektem, który został zrealizowany wśród szkół Stowarzyszenia STERNIK jest platforma do komunikacji między szkołami partnerskimi. „Przy wsparciu Microsoft Teams stworzyliśmy międzyszkolną platformę dla wszystkich pracowników szkół partnerskich" tłumaczy Monika Szałek, po czym dodaje: „Naszą ideą było stworzenie środowiska dla nauczycieli i pracowników tej administracji, w którym mogliby dzielić się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami dydaktycznymi". W Microsoft Teams stworzono międzyszkolne grupy dyrekcji, nauczycieli poszczególnych specjalizacji oraz działów administracji. Platforma służy również do organizowania wspólnych wycieczek czy zajęć lekcyjnych. Obecnie z platformy korzysta ponad 400 pracowników oraz ok. 2 700 uczniów.

Szkoła Podstawowa i Liceum STRUMIENIE w pełni wykorzystuje potencjał, jaki drzemie w technologii informatycznej, by wspierać edukację swoich uczennic oraz współpracę nauczycieli. „Nasze podejście i otwartość na nowe technologie w edukacji ma swoje źródło w pracy nauczycieli. Cieszę się, że mogę współpracować i liczyć na wskazówki najbardziej zaangażowanych osób w naszej kadrze. Przejście do chmury, wdrożenie platformy do komunikacji międzyszkolnej, wykorzystanie Skype i Microsoft Teams oraz zaimplementowanie gry Minecraft: Education Edition do tworzenia atrakcyjnych lekcji to jedne z wielu przykładów pozytywnej transformacji naszej szkoły" podsumowuje Agnieszka Dziekańska.

Jako nauczyciel muszę korzystać z różnych druków, formularzy, archiwalnych dokumentów, które są w prosty sposób porządkowane i przechowywane w SharePoincie. Każdy nauczyciel ma do tego dostęp: w każdym miejscu, w każdej chwili i z każdego urządzenia.

Magdalena Kryk, nauczycielka historii i WOS w Szkole STRUMIENIE, Microsoft Innovative Educator Expert

Do tej pory komunikacja między nauczycielami odbywała się za pomocą e-maili. Odkąd mamy Teamsy, to się zmieniło. Możemy tam zaplanować zadania, przydzielić je konkretnym osobom lub grupom, ale także mamy czat, na którym możemy się bezpośrednio komunikować.

Agnieszka Zakrzewska, nauczycielka informatyki w Szkole STRUMIENIE, Microsoft Innovative Educator Expertt