Cyfrowa transformacja w kierunku nowoczesnej edukacji – STRUMIENIE Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie

Cele:

 • Wsparcie i rozwój spersonalizowanej edukacji,

 • Rozwój umiejętności pracy w grupie,

 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły,

 • Poprawa efektywności pracy szkół Stowarzyszenia poprzez:


  • usprawnienie procesu planowania,

  • dzielenie się efektami swojej pracy przez pracowników administracji, dyrekcji i nauczycieli,

  • opracowywanie raportów, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i zatwierdzanie materiałów.

Szkoła Podstawowa i Liceum STRUMIENIE to jeden z najlepszych przykładów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Szkoła została wyróżniona tytułem Microsoft Showcase School, co oznacza, że jest częścią światowego programu wyróżniającego najbardziej innowacyjne szkoły na świecie. Misją szkoły jest łamanie stereotypów oraz bardzo duży nacisk na indywidualne podejście do każdej osoby i kształtowanie umiejętności budowania relacji. Ucząc się w tej szkole dla dziewcząt uczennice chętniej podejmują wyzwania i osiągają więcej.

Ewolucję Szkoły STRUMIENIE można śmiało określić jako wzorowy przykład cyfrowej transformacji. Aktualnie praca kadry dydaktycznej oraz uczennic opiera się na Office 365 oraz Windows 10. Szczególnie istotne jest wykorzystanie Microsoft SharePoint oraz Microsoft Teams. Agnieszka Dziekańska tłumaczy: „Microsoft Teams to świetna platforma do współpracy między nauczycielami oraz uczniami. Wyjątkowo istotna jest dla nas elastyczność opisywanego narzędzia. Nauczyciele mogą tu realizować 90% zadań, które wcześniej wykonywali w różnych aplikacjach. Co ważne, dzięki intuicyjności Microsoft Teams, nie jest wymagane zaangażowanie osób technicznych – nauczyciele doskonale radzą sobie z obsługą i nawigacją w tym środowisku".

Ciekawym przykładem wykorzystania Microsoft Teams są lekcje odwrócone. Uczennice otrzymują na platformie materiały, z którymi mają zapoznać się przed zajęciami. Następnie wykonują ćwiczenia w czasie lekcji. Na podstawie wykonanych zadań nauczyciele przesyłają podsumowania i wnioski do grup w Microsoft Teams. Platforma umożliwia także wspólne planowanie i dzielenie się pracą między zespołami. „Szczególną siłę Microsoft Teams widzimy w przypadku przygotowywania zajęć interdyscyplinarnych, na które kładziemy szczególny nacisk w naszej szkole" mówi Wojciech Strojny.

Jednym z najciekawszych projektów edukacyjnych realizowanych przez Szkołę STRUMIENIE jest budowa robotycznej ręki, która naśladuje anatomię i biomechanikę ludzkiej dłoni. W pierwszej części projektu uczennice tworzą rękawicę sensoryczną. Podłączona do komputera zbiera dane dotyczące ruchu dłoni, na którą jest nałożona. Następnie zebrane informacje poddane są analizie w Microsoft Excel. W drugiej części uczennice budują model dłoni na bazie słomek i silniczków, również podłączonych do komputera, dzięki czemu odtwarzane są zarejestrowane wcześniej ruchy.„Wartość dydaktyczną tego projektu stanowi fakt, że proste elementy, jak karton i słomki, przekształcamy w zaawansowane rozwiązania. Uczennicom bardzo spodobała się interakcja świata fizycznego z rzeczywistością wirtualną" mówi Wojciech Strojny.

Równie interesującym przykładem wykorzystania technologii informatycznych jest adaptacja gry Minecraft: Education Edition do edukacji.„W dzisiejszych czasach ciężko o zyskanie pełnej uwagi młodej osoby, zwłaszcza pod względem ilości nowinek technologicznych, jakie ją otaczają. Nam się to jednak udaje. Łączymy atrakcyjną formę przekazu z edukacją" tłumaczy Monika Szałek. „Zrealizowaliśmy ciekawe zajęcia historii w środowisku Minecraft: Education Edition. Ze strony edukacyjnej wersji gry pobrana została mapa w klimacie starożytnego Rzymu, która miała charakter labiryntu. Uczennice wcielały się w postać, a wybór ścieżki był uzależniony od odpowiedzi na pytanie umieszczone na rozstajach dróg" opowiada Magdalena Kryk. Dodatkowo na podstawie map edukacyjnych stworzonych w Minecraft: Education Edition, uczennice młodszych klas uczą się podstaw mnożenia, dzielenia i proporcji. Z kolei starsze uczennice zdobywają wiedzę z podstaw programowania.

Szkoła Podstawowa i Liceum STRUMIENIE w pełni wykorzystuje potencjał, jaki drzemie w technologii informatycznej, by wspierać edukację swoich uczennic oraz współpracę nauczycieli. Już teraz szkoła należy do najbardziej innowacyjnych placówek dydaktycznych w Polsce, jednak bez wątpienia będzie umacniać swoją pozycję.

Microsoft Teams to świetna platforma do współpracy między nauczycielami oraz uczniami. Nauczyciele mogą tu realizować 90% zadań, które wcześniej wykonywali w różnych aplikacjach.

Agnieszka Dziekańska, dyrektor Szkoły STRUMIENIE

Microsoft Teams stanowi dla nas narzędzie do komunikacji z uczennicami oraz dzielenia się z nimi materiałami. Dobrym przykładem są tzw. lekcje odwrócone. Zanim dany temat zostanie przedstawiony na lekcji, przesyłam moim uczennicom materiał, z którym mają zapoznać się przed zajęciami w szkole. Następnie wykonujemy ćwiczenia, a później przesyłam podsumowania i wnioski, które wyciągnęliśmy w czasie lekcji.

Magdalena Kryk, nauczycielka historii i WOS w Szkole STRUMIENIE, Microsoft Innovative Educator Expert

Przy wsparciu firmy Microsoft stworzyliśmy międzyszkolną platformę dla wszystkich pracowników szkół partnerskich. Pragnęliśmy, by nauczyciele i pracownicy szeroko pojętej administracji posiadali miejsce, w którym mogą dzielić się doświadczeniami oraz praktykami dydaktycznymi i organizacyjnymi. W oparciu o Microsoft Teams tworzone są międzyszkolne grupy nauczycieli poszczególnych przedmiotów, dyrekcji czy działów administracji. Wspólnie organizujemy konkursy i wycieczki. Z kolei w module SharePoint publikujemy wyniki konkursów, nowe scenariusze zajęć, procedury administracyjne i inne dokumenty, które funkcjonują w życiu codziennym każdej szkoły.

Wojciech Strojny, kierownik Działu IT Szkoły STRUMIENIE, Microsoft Innovative Educator Expert