Jak bezpiecznie eksperymentować i uczyć rozwiązywania rzeczywistych problemów – Minecraft: Education Edition

Cele:

 • Rozwój umiejętności:


  • podejmowanie decyzji,

  • wyrażanie własnych opinii,

  • właściwa ocena sytuacji,

  • dyskutowanie i prowadzenie debat,

 • Stworzenie bezpiecznego środowiska do popełniania błędów i wyciągania na ich podstawie konstruktywnych wniosków,

 • Nauka rozwiązywania rzeczywistych problemów i przewidywania skutków podejmowanych decyzji.