Nie ma deszczu bez chmury, oczywiście deszczu sukcesu – Office 365 – II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Cele:

 • Zwiększenie kompetencji informatycznych uczniów,

 • Doskonalenie umiejętności społecznych – współpraca przy tworzeniu wspólnych dokumentów, praca w grupie,

 • Kreowanie i podejmowanie inicjatywy przez uczniów,

 • Zwiększenie szans uczniów na rynku pracy (poznanie narzędzia, którym posługują się światowe korporacje).

Naszą przygodę z portalem Office 365 (zwyczajowo nazywanym przez nas chmurą) rozpoczęliśmy w styczniu 2016 roku. W lutym tego samego roku odbyliśmy pierwsze szkolenia w zakresie obsługi chmury. Kolejne miały miejsce w maju i czerwcu. Od początku zaczęliśmy korzystać z aplikacji do prowadzenia dokumentacji szkolnej wykorzystywanej przez nauczycieli i dyrektora (bieżąca sprawozdawczość, relacje z pracy zespołów przedmiotowych, nowelizacja statutu szkoły, wywiadówki). Stworzyliśmy i wykorzystujemy ujednolicony system mailowy dla szkoły. Od września 2016 roku włączyliśmy uczniów w chmurę (szkolenia na lekcjach informatyki – klasy I oraz podczas lekcji wychowawczych – klasy II i III). Umiejętności pracy w chmurze rozwijamy w codziennej pracy z młodzieżą oraz podczas zajęć realizowanych w zespołach samokształceniowych. Założyliśmy konta uczniowskie i zorganizowaliśmy je w grupy mailowe na poziomie klasy i szkoły. Tworzymy serwisy społecznościowe przeznaczone dla konkretnych grup użytkowników (np. kółka zainteresowań, projekty, praca w grupach).

Udało nam się, ponieważ:

 • W każdym gabinecie znajdował się laptop podłączony do Internetu oraz rzutnik multimedialny;

 • Nauczyciele dostrzegli korzyści płynące z wykorzystywania tych rozwiązań, mogą przechowywać swoje zasoby (pocztę, muzykę, zdjęcia, aplikacje, kontakty, kalendarze, dokumenty i inne materiały) – chmura zadba o ich aktualizację na wszystkich urządzeniach, którymi się posługują (gdy treści zmieniają się w jednym urządzeniu, zostają natychmiast aktualizowane na wszystkich pozostałych);

 • Nauczyciel oraz uczniowie mają stały dostęp – z każdego miejsca, o każdej porze – do wszystkich swoich (stworzonych lub udostępnionych) zasobów zgromadzonych w chmurze. Dzięki temu nie trzeba przenosić plików do urządzenia, na którym aktualnie się pracuje (np. podczas zmiany sali lekcyjnej);

 • Nauczyciel i uczniowie pracują w grupie – osoby korzystające z tej samej chmury mogą współpracować ze sobą (wspólnie edytować dokumenty i pracować nad nimi jednocześnie, np. komunikując się przez czat, dzielić się zadaniami w projekcie, informować się o bieżących wydarzeniach);

 • Wszyscy wykorzystują narzędzie, którego używają również w domu.

W swoich działaniach w chmurze nauczyciele poruszają się w trzech obszarach.

Pierwszym, dość często używanym przez nauczycieli obszarem jest transfer. W sferze tej działalność nauczyciela polega na posługiwaniu się cyfrowymi środkami, które z postaci analogowej zostały przeniesione do przestrzeni cyfrowej (zdigitalizowane): zamiast papierowego tekstu lub książki mamy plik tekstowy (np. w formacie PDF), zamiast mapy lub planszy zawieszonej na tablicy – plik graficzny wyświetlony na monitorze, tablicy interaktywnej czy ekranie.

Obszar drugi – intensyfikacja. Polega ona na wykorzystywaniu cyfrowych środków, które oddziałują na odbiorcę w szerszym zakresie niż środki analogowe, oferują więcej możliwości, różnego typu bodźców indywidualnych – np. podręcznik zawierający materiały wideo oraz interaktywne ćwiczenia. Intensyfikacja to wykorzystanie takich form i środków, które oddziałują na zmysły ucznia silniej i różnorodniej niż pomoce tradycyjne (papierowe). Chodzi tu przede wszystkim o multimedialność: bodźce słuchowe i materiały animowane (książka jest „niema" i statyczna), a także o interaktywność w sensie ścisłym – reakcję na działania użytkownika (gry, automatyczne sprawdzanie ćwiczeń itp.).

Obszar trzeci – kreowanie. Wykorzystywanie cyfrowych środków, które umożliwiają aktywne przetwarzanie informacji oraz komunikację interpersonalną – np. podręcznik oferujący możliwość dodawania i przetwarzania zasobów, a także wspierający porozumiewanie się społeczności użytkowników (nauczycieli, uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły).

Korzyści dla uczniów z udziału w programie Office 365:

 • Zwiększenie kompetencji informatycznych,

 • Doskonalenie umiejętności społecznych – współpraca przy tworzeniu wspólnych dokumentów, praca w grupie,

 • Kreowanie i podejmowanie inicjatyw,

 • Zwiększanie szans na rynku pracy (poznanie narzędzia, którym posługują się światowe korporacje).

Korzyści dla nauczycieli/dyrektora/szkoły:

 • Szybszy przepływ informacji,

 • Zwiększenie efektywności pracy,

 • Natychmiastowa informacja zwrotna,

 • Wsparcie pracy zespołowej,

 • Rozwiązanie proste, szybkie do wdrożenia i bardzo elastyczne,

 • Zmniejszenie ksztów – papier jest nam zbędny.

Obszar trzeci – kreowanie. Wykorzystywanie cyfrowych środków, które umożliwiają aktywne przetwarzanie informacji oraz komunikację interpersonalną – np. podręcznik oferujący możliwość dodawania i przetwarzania zasobów, a także wspierający porozumiewanie się społeczności użytkowników (nauczycieli, uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły).

Mariusz Domański, dyrektor II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku, Microsoft Innovative Educator Expert