Mobilna nauka i komunikacja w grupie – II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Cele:

  • Rozwój umiejętności pracy w grupie,

  • Rozwój kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

  • Przygotowanie uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły,

  • Poprawa efektywności pracy szkoły poprzez usprawnienie procesu wymiany informacji oraz poprawę komunikacji między dyrekcją i nauczycielami.

Artykuł dostępny tutaj

Dzięki wykorzystaniu technologii nauczyciele mogą wspierać młodzież na bieżąco, wysyłając materiały, wyznaczając zadania do pracy w grupie, czy odpowiadając na pytania uczniów. Co bardzo ważne w obecnych czasach, kiedy zewsząd jesteśmy zalewani różnej jakości informacjami, nauczyciele w naszej szkole wykorzystują narzędzia Office 365 również do udostępniania wiarygodnych, zweryfikowanych źródeł wiedzy, często trudno dostępnych, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć materiał oraz poszerzają wiedzę wynikającą z programów dydaktycznych.

Mariusz Domański, dyrektor II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku, Microsoft Innovative Educator Expert

Platforma Office 365 sprawia, że młodzież zaczyna się ze sobą lepiej komunikować, także poza szkołą – podczas pracy przy wspólnym zadaniu – wcześniej nie mieliśmy takich narzędzi.

Mariusz Domański, dyrektor II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku, Microsoft Innovative Educator Expert

Technologie rozwijają się niezwykle szybko i są obecne w niemal każdej dziedzinie życia. Dlatego to właśnie edukacja pełni rolę drogowskazu i przewodnika, a dla nas w Słupsku jest jednym z istotnych priorytetów rozwoju. Najważniejsze jest, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do podejmowania w przyszłości coraz to nowych wyzwań na rynku pracy. Ogromnie się cieszymy, gdy wynikiem naszej wspólnej pracy nad podniesieniem poziomu edukacji w Słupsku są takie wyróżnienia przyznawane naszym placówkom. A współpraca z firmą taką jak Microsoft jest dla nas niezwykle cenna.

Prezydent Miasta Słupska